Head teatrikülastajad!

Kutsume teid lavastuse “Gribojedov. Häda mõistuse pärast“ teemalisele vestlusõhtule pärast 25. novembri etendust.

Kas te kujutasite Tšatskit sellisena ette nagu ta meie lavastuses on?  Aga Sofiat, Famussovi ja teisi näidendi tegelasi?  Kui tihti te kasutate eraelus tuntud komöödiatest pärit fraase, millest on kujunenud omamoodi kõnekäänud. Maailmas ei ole inimest, kes end rumalaks peab.  Aga  kui palju võiks olla inimesi, kes eeldavad, et mõistus segab neil elamast ning rikub suhteid ümbritsevatega. Kas teile meeldib kaaslane, kes ütleb tõe otse näkku või püüate eemale hoida neist, kes annavad soovimatuid vastuseid ning halvustavaid hinnanguid.

Kutsume teid arutlema selle üle, mida lavastuses nägite.  Jääge pärast etendust saali kui lavale tulevad meie teatri näitlejad, et vastata teie küsimustele ning osaleda vestlusringis.  Kohtumisel räägitakse eesti ja vene keeles.  Küsimusi võite esitada ükskõik kummas keeles, kogu jutt tõlgitakse ühest keelest teise.

Vestlust viib läbi Jelena Skulskaja.

http://www.veneteater.ee/
Powered by Genius