SA VENE TEATER KUULUTAB VÄLJA KONKURSI LOOMINGULISE JUHI AMETIKOHALE.

LOOMINGULISE JUHI AMETIKOHUSTUSTE HULKA KUULUB:

• loomingulise tegevuse kavandamine ja koordineerimine;

• repertuaarivaliku korraldamine ning repertuaariplaani koostamine;

• loominguliste töötajate valiku ja rakendamise korraldamine;

• loominguliste eesmärkide püstitamine ning nende eesmärkide täitmise strateegiline juhtimine;

• loomenõukogu töö juhtimine.

KANDIDEERIMISE EELDUSEKS ON:

• varasem töökogemus teatrivaldkonnas;

• venekeelse kultuuri- ja teatrielu väga hea tundmine;

• Eesti teatrielus orienteerumine;

• avatud silmaring;

• väga hea suhtlemisoskus ja enesekehtestamsvõime;

• algatus- ja anüüsivõime;

• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus vene keeles ja lisaks ühe võõrkeele oskus;

• kõrgharidus.

AMETIKOHALE KANDIDEERIJAL PALUME ESITADA:

• avaldus konkursil osalemiseks;

• elulookirjeldus;

• haridust tõendava dokumendi koopia;

• kirjalik visioon Vene Teatri loomingulisest arengust 2018.-2021.a. (soovitavalt mitte üle 3600 tähemärgi koos tühikutega);

• 2018. aasta uuslavastuste kava koos lühipõhjendustega.

VENE TEATER PAKUB:

• loomingulist töökeskkonda

• vaheldusrikast ja vastutusrikast tööd

• väärilist töötasu.

TÄHTAJAD:

• Avalduse laekumise tähtaeg on 10. märts 2017.a. (postitempli kuupäev). Dokumendid esitada kinnises ümbrikus Vene Teatri aadressil: Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, märgusõnaga „konkurss“;

• Kunstilise juhi tööle asumise aeg täistööajaga alates septembrist 2017

• Kunstilise juhi valimisel osalevad lisaks sihtasutuse juhatusele ka sihtasutuse nõukogu, teatri loomingulise kollektiivi ja Eesti Teatriliidu esindajad. Loomingulise juhiga sõlmib töölepingu sihtasutuse juhatus kuni kolmeks aastaks.

Täiendav info teatri personalijuht: Zanna Paulus; tel.: +372 6114 908; e-mail: info@veneteater.ee

Powered by Genius