SA Vene Teater kuulutab välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme (teatri juhi) leidmiseks.

SA Vene Teater juhatuse liige vastutab riigi asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise eest lähtudes teatri kunstilistest ja majanduslikest eesmärkidest.

Kandideerimise eeldused on:

– Eesti kultuuri ja teatrielu tundmine;

– inimeste juhtimise kogemus;

– algatus- ja analüüsivõime;

– hea suhtlemis- ja väljendusoskus;

– kõrgharidus;

– eesti keele ja kahe võõrkeele (nende seas vene keele) oskus.

Kandideerijal palume esitada:

– kirjalik avaldus koos telefoninumbri ja e-maili aadressiga;

– elulookirjeldus;

– haridust tõendava dokumendi koopia;

– kirjalik visiooni Vene Teatri tulevikust (kuni 3 lk).

Tähtajad:

– Avalduse laekumise tähtaeg on 20. jaanuar 2018.a. (postitempli kuupäev). Dokumendid esitada kinnises ümbrikus Vene Teatri aadressil: Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, märgusõnaga „konkurss“;

– SA Vene Teater juhatuse liikme tööle asumine alates 21.02 2018.a.

Juhatuse liikme valimisel on lisaks sihtasutuse nõukogule kaasatud teatri kunstiline juht ja Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kuni kolmeks aastaks

Täiendav info teatri personalijuht: Zanna Paulus; tel.: +372 6114 908; e-mail:

http://www.sirp.ee/wp-content/uploads/2017/12/Sirp2017_50_0016__art_r1.jpg
Powered by Genius